Campus WelsTechnik & Angewandte Naturwissenschaften

Studentenheime in Wels

Kolpinghaus Wels
Kolpingstr. 20
4600 Wels
Tel. +43 7242 46554 0
E-Mail: office@wels.kolping.at
Web: www.kolpingwels.at

Neueröffnung im September 2017
Georg Oberhaidinger Haus
Wohnheim für Studierende in Wels

Obermüllnerstraße 11
4600 Wels
Tel: +43 690 8012894 / +43 690 8012893
E-Mail: www.clever-wohnen.at
Web: http://www.ooe-heimbauverein.at/die-standorte/wohnheim-fur-studierende-in-wels/