Campus WelsTechnik & Angewandte Naturwissenschaften

Professor_innen

FH-Prof. PD DI Dr. Martin Egger

Funktion
Professor für Konstruktionswissenschaften und technische Logistik
Telefon
+43 5 0804 43235
Fax
+43 5 0804 943235

FH-Prof. DI Dr. Daniel Heim

Funktion
Professor für Oberflächentechnik
Studiengangsleiter
Telefon
+43 5 0804 43215
Fax
+43 5 0804 943215

Univ. Prof. DI Dr. Christoph Hochenauer

Funktion
Professor für Wärmetechnik
Telefon
+43 5 0804 44240
Fax
+43 5 0804 944240

FH-Prof. Dr. Ing. Aziz Huskic

Funktion
Professor für Umformtechnik
Telefon
+43 5 0804 43250
Fax
+43 5 0804 943250

FH-Prof. PD DI Dr. Johann Kastner

Funktion
Professor für Messtechnik
Telefon
+43 5 0804 14110
Fax
+43 5 0804 11900

FH-Prof. DI Rudolf Kraft

Funktion
Professor für Wärmeübertragung und Hydraulik
Telefon
+43 5 0804 43240
Fax
+43 5 0804 943240

FH-Prof. DI Kurt Niel

Funktion
Professor für Bildverarbeitung
Telefon
+43 5 0804 43430
Fax
+43 5 0804 943430

Peter Stanley Orgill BA, PGCE, Cert. TEFL

Funktion
Professor für Anglistik
Telefon
+43 5 0804 43810
Fax
+43 5 0804 943810

FH-Prof. DI Dr. Thomas Josef Reiter

Funktion
Professor für Mechanik
Telefon
+43 5 0804 43225
Fax
+43 5 0804 943225

FH-Prof. DI Walter Rokitansky

Funktion
Professor für Mikroelektronik
Telefon
+43 5 0804 43425
Fax
+43 5 0804 943425
Seite 1 von 2