Campus WelsTechnik & Angewandte Naturwissenschaften

Bauteil A Gebäudeplan

A|U1-027 A | L - CSM Centre for Smart Manufacturing 1. UG
A|U1-026 A | L - MECH Mechanische Werkstoffprüfung 1. UG
A|U1-025 A | L - MET Metallografie 1. UG
A|U1-029 A | L - MW Mechanische Werkstätte 1. UG
A|U1-030 A | L - RPD Rapid Prototype Development 1. UG
A|EG-016 A | HS - A2 -SPK Auditorium A2 Sparkasse EG
A|EG-017 A | HS - A1 Auditorium A1 B&R EG
A|EG-018 A | HS - Audimax Audimax EG
A|EG-005 AULA Aula EG
A|EG-011 A | L - CSM Galerie CSM-Galerie EG
A|Foyer FOYER Foyer EG
A|EG-007 A | HS - 007 Hörsaal 007 Alumni Club FH OÖ EG
A|EG-008 A | HS - 008 Hörsaal 008 TGW EG
A|EG-009 A | HS - 009 Hörsaal 009 OÖNachrichten EG
A|EG-010a A | HS - 010 Hörsaal 010 EG
A|O1-019 A | L - AR Analytikraum 1. OG
A|O1-014-1 A | L - CG Chromatografielabor 1. OG
A|O1-024 A | L - CHE1 Chemielabor 1 1. OG
A|O1-029 A | L - CHE2 Chemielabor 2 1. OG
A|O1-016 A | L - CHE3 Chemielabor 3 1. OG
A|O1-010 A | HS - 110 Hörsaal 110 Framag 1. OG
A|O1-011 A | HS - 111 Hörsaal 111 Geroldinger 1. OG
A|O1-012 A | HS - 112 Hörsaal 112 Keba 1. OG
A|O1-013 A | HS - 113 Hörsaal 113 1. OG
A|O1-025 A | HS - 125 Hörsaal 125 1. OG
A|O1-026 A | HS - 126 Hörsaal 126 ZKW 1. OG
A|O1-027 A | HS - 127 Hörsaal 127 starlim//sterner 1. OG
A|O1-028 A | HS - 128 Hörsaal 128 1. OG
A|O1-001 A | S - 101 Seminarraum S-101 BITTER 1. OG
A|O1-003 FUP 103 Projektraum 103 1. OG
A|O1-004 A | S - 104 Seminarraum S-104 klein 1. OG
A|O1-005 A | S - 105 Seminarraum S-105 klein 1. OG
A|O1-006 A | S - 106 Seminarraum S-106 klein 1. OG
A|O1-007 A | S - 107 Seminarraum S-107 klein 1. OG
A|O1-008 A | S - 108 Seminarraum S-108 groß 1. OG
A|O1-030 A | S - 130 Seminarraum S-130 groß STRABAG 1. OG
A|O1-031 A | S - 131 Seminarraum S-131 BEKO 1. OG
A|O1-032 A | S - 132 Seminarraum S-132 groß 1. OG
A|O1-014 A | L - VUT Verfahrens- und Umwelttechnik 1. OG
A|O2-024 A | L - CAD-CAM CAD-CAM 2. OG
A|O2-025 A | IT - EDV1 EDV1-Labor 2. OG
A|O2-026 A | IT - EDV2 EDV2-Labor 2. OG
A|O2-027 A | IT - EDV3 EDV3-Labor 2. OG
A|O2-028 A | IT - EDV4 EDV4-Labor 2. OG
A|O2-029 A | IT - EDV5 EDV5-Labor 2. OG
A|O2-041 A | IT - EDV6 EDV6-Labor 2. OG
A|O2-028 A | L - IBV Industrielle Bildverarbeitung 2. OG
A|O2-037 A | L - MT Messtechnik 2. OG
A|O2-045 O2-045 Besprechungsraum 2.OG 2. OG
A|O2-039 A | L - SIM Simulationslabor 2. OG
A|O2-040 A | L - SPRINT sprint lab 2. OG
A|O2-036 A | L - ST Steuerungstechniklabor 2. OG
A|O3-037 A | L - AS Antriebssysteme Labor 3. OG
A|O3-001 BIB Bibliothek 3. OG
A|O3-002 MED Medienraum 3. OG
A|O3-026 A | L - EL1 Elektroniklabor 1 3. OG
A|O3-025 A | L - EL2 Elektroniklabor 2 3. OG
A|O3-031 A | L - ET1 Elektrotechnik-Labor 1 3. OG
A|O3-032 A | L - ET2 Elektrotechnik-Labor 2 3. OG
A|O3-029 FUP-329 FUP-329 3. OG
A|O3-036 MIK Mikroelektronik 3. OG
A|O3-013 O3-013 Besprechungsraum 3. OG
A|O3-019 A | L - PV Photovoltaik 3. OG
A|O3-021 A | L - PR Prozessregelungslabor 3. OG
A|O3-040 A | L - RT Regelungstechnik 3. OG
A|O3-022 A | L - SHEA Shearografie 3. OG
A|O3-020 A | L - KET Komponenten der Energietechnik 3. OG
A|O3-018 A | L - HLK Heizung, Lüftung, Klima Labor 3. OG
A|O4-015016 O4-015|016 Besprechungsraum 4.OG 4. OG