Campus WelsTechnik & Angewandte Naturwissenschaften

Bauteil AGebäudeplan

A|U1-027 | A | L - CSM |Centre for Smart Manufacturing|1. UG|
A|U1-026|A | L - MECH|Mechanische Werkstoffprüfung|1. UG|
A|U1-025|A | L - MET|Metallografie|1. UG|
A|U1-029|A | L - MW|Mechanische Werkstätte|1. UG|
A|U1-030|A | L - RPD|Rapid Prototype Development|1. UG|
A|EG-016|A | HS - A2 -SPK|Auditorium A2 Sparkasse|EG|
A|EG-017|A | HS - A1|Auditorium A1 B&R|EG|
A|EG-018|A | HS - Audimax|Audimax|EG |
A|EG-005|AULA|Aula|EG|
A|EG-011|A | L - CSM Galerie|CSM-Galerie|EG|
A|Foyer|FOYER|Foyer|EG|
A|EG-007|A | HS - 007|Hörsaal 007 Alumni Club FH OÖ|EG|
A|EG-008|A | HS - 008|Hörsaal 008 TGW|EG|
A|EG-009|A | HS - 009|Hörsaal 009 OÖNachrichten|EG|
A|EG-010a|A | HS - 010|Hörsaal 010 FACC|EG|
A|O1-019|A | L - AR|Analytikraum|1. OG|
A|O1-014-1|A | L - CG|Chromatografielabor|1. OG|
A|O1-024|A | L - CHE1|Chemielabor 1|1. OG|
A|O1-029|A | L - CHE2|Chemielabor 2|1. OG|
A|O1-016|A | L - CHE3|Chemielabor 3|1. OG|
A|O1-010|A | HS - 110|Hörsaal 110 FILL|1. OG|
A|O1-011|A | HS - 111|Hörsaal 111 Geroldinger|1. OG|
A|O1-012|A | HS - 112|Hörsaal 112 Keba|1. OG|
A|O1-013|A | HS - 113|Hörsaal 113 Polytec|1. OG|
A|O1-025|A | HS - 125|Hörsaal 125 Wacker Neuson|1. OG|
A|O1-026|A | HS - 126|Hörsaal 126 ZKW|1. OG|
A|O1-027|A | HS - 127|Hörsaal 127 starlim//sterner|1. OG|
A|O1-028|A | HS - 128|Hörsaal 128 Trodat Trotec|1. OG|
A|O1-001|A | S - 101|Seminarraum S-101 BITTER|1. OG|
A|O1-003|FUP 103|Projektraum 103|1. OG|
A|O1-004|A | S - 104|Seminarraum S-104 klein|1. OG|
A|O1-005|A | S - 105|Seminarraum S-105 klein|1. OG|
A|O1-006|A | S - 106|Seminarraum S-106 klein|1. OG|
A|O1-007|A | S - 107|Seminarraum S-107 klein|1. OG|
A|O1-008|A | S - 108|Seminarraum S-108 groß|1. OG|
A|O1-030|A | S - 130|Seminarraum S-130 groß STRABAG|1. OG|
A|O1-031|A | S - 131|Seminarraum S-131 BEKO|1. OG|
A|O1-032|A | S - 132|Seminarraum S-132 groß Ferchau|1. OG|
A|O1-014|A | L - VUT|Verfahrens- und Umwelttechnik|1. OG|
A|O2-024|A | L - CAD-CAM|CAD-CAM|2. OG|
A|O2-025|A | IT - EDV1|EDV1-Labor Primetals|2. OG|
A|O2-026|A | IT - EDV2|EDV2-Labor Rübig|2. OG|
A|O2-027|A | IT - EDV3|EDV3-Labor Sprecher Automation|2. OG|
A|O2-028|A | IT - EDV4|EDV4-Labor Fronius|2. OG|
A|O2-029|A | IT - EDV5|EDV5-Labor|2. OG|
A|O2-041|A | IT - EDV6|EDV6-Labor|2. OG|
A|O2-028|A | L - IBV|Industrielle Bildverarbeitung|2. OG|
A|O2-037|A | L - MT|Messtechnik|2. OG|
A|O2-045|O2-045|Besprechungsraum 2.OG|2. OG|
A|O2-039|A | L - SIM|Simulationslabor|2. OG|
A|O2-040|A | L - SPRINT|sprint lab|2. OG|
A|O2-036|A | L - ST|Steuerungstechniklabor|2. OG|
A|O3-037|A | L - AS|Antriebssysteme Labor|3. OG|
A|O3-001|BIB|Bibliothek|3. OG|
A|O3-002|MED|Medienraum|3. OG|
A|O3-026|A | L - EL1|Elektroniklabor 1|3. OG|
A|O3-025|A | L - EL2|Elektroniklabor 2|3. OG|
A|O3-031|A | L - ET1|Elektrotechnik-Labor 1|3. OG|
A|O3-032|A | L - ET2|Elektrotechnik-Labor 2|3. OG|
A|O3-029|FUP-329|FUP-329|3. OG|
A|O3-036|MIK|Mikroelektronik|3. OG|
A|O3-013|O3-013|Besprechungsraum|3. OG|
A|O3-019|A | L - PV|Photovoltaik|3. OG|
A|O3-021|A | L - PR|Prozessregelungslabor|3. OG|
A|O3-040|A | L - RT|Regelungstechnik|3. OG|
A|O3-022|A | L - SHEA|Shearografie|3. OG|
A|O3-020|A | L - KET|Komponenten der Energietechnik|3. OG|
A|O3-018|A | L - HLK|Heizung, Lüftung, Klima Labor|3. OG|
A|O4-015016|O4-015|016|Besprechungsraum 4.OG|4. OG|