Wissenschaftliche Mitarbeiter_innenForschung & Entwicklung

Leitung

FH-Assistenzprof. Mark Christian Stieninger BA MSc

Funktion
Leiter Research Center
Telefon
+43 5 0804 33412
Fax
+43 5 0804 33499

Michaela Obermayr

Funktion
Assistenz
Telefon
+43 5 0804 33452
Fax
+43 5 0804 33499

Produktion und Operations Management

Priv. Doz. FH-Prof. DI (FH) Klaus Altendorfer PhD

Telefon
+43 5 0804 33150
Fax
+43 5 0804 933199

FH-Prof. Mag. Dr. Joachim Paul Althaler

Telefon
+43 5 0804 33931
Fax
+43 5 0804 933199

DI (FH) Alexander Hübl PhD


FH-Prof. DI Dr. Herbert Jodlbauer

Telefon
+43 5 0804 33810
Fax
+43 5 0804 933899

Dipl.-Ing. (FH) Franz Obermair MSc

Telefon
+43 5 0804 33112
Fax
+43 5 0804 933199

Mag. Dr. Sonja Straßer

Telefon
+43 5 0804 33153

FH-Prof. DI Mag. Dr. Josef Wolfartsberger

Telefon
+43 5 0804 33152
Fax
+43 5 0804 933199

Medizintechnik

FH-Prof. Mag. Dr. Klaus Hubatka


Nicole Scheidleder BA MA

Telefon
+43 5 0804 33351

Logistikum

Priv. Doz. FH-Prof. DI (FH) Klaus Altendorfer PhD

Telefon
+43 5 0804 33150
Fax
+43 5 0804 933199

FH-Prof. Dr. Klaus Arthofer

Telefon
+43 5 0804 33313
Fax
+43 5 0804 933313

DI (FH) Anton Edtmeier

Telefon
+43 5 0804 33060
Fax
+43 5 0804 933499

Dipl.-Ing. Hans-Peter Feichtenschlager

Telefon
+43 5 0804 33113
Fax
+43 5 0804 933199

Patrick Freinberger B.A. M.A.


FH-Prof. Dr. Daniela Freudenthaler-Mayrhofer

Telefon
+43 5 0804 33211

FH-Prof. DI (FH) Dr. Markus Gerschberger

Telefon
+43 5 0804 33265
Fax
+43 5 0804 33299

FH-Prof. DI Hans-Christian Graf


Maximilian Gruber BA MA


Mag. jur. Alexandra Haller

Telefon
+43 5 0804 33270
Fax
+43 5 0804 33299

FH-Assistenzprof. Mag. Michael Herburger BA MA PhD

Telefon
+43 5 0804 33255

Melanie Gerschberger B.A. M.A. PhD

Telefon
+43 5 0804 33221

FH-Prof. Mag. DI Peter Hofer

Telefon
+43 5 0804 33711
Fax
+43 5 0804 933799

DI (FH) Alexander Hübl PhD


FH-Prof. DI Dr. Herbert Jodlbauer

Telefon
+43 5 0804 33810
Fax
+43 5 0804 933899

Ing. DI (FH) Harald Konnerth MBA

Telefon
+43 5 0804 33416
Fax
+43 5 0804 33499

FH-Prof. Dr. Efrem Lengauer

Telefon
+43 5 0804 33216
Fax
+43 5 0804 933299

FH-Prof. DI Dr. Heimo Losbichler

Telefon
+43 5 0804 33710
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. Mag. Dr. Albert Mayr

Telefon
+43 5 0804 33943
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. Mag. Dr. Dietmar Nedbal

Telefon
+43 5 0804 33415
Fax
+43 5 0804 933499

FH-Prof. Mag.Dr. Matthias Neubauer

Telefon
+43 5 0804 33273
Fax
+43 5 0804 33299

Dipl.-Ing. Wolfgang Ortner

Telefon
+43 5 0804 33212
Fax
+43 5 0804 933299

Dipl.-Ing. (FH) Esther Petschnik

Telefon
+43 5 0804 33277
Fax
+43 5 0804 933250

Mag. Dr. rer. pol. Sarah Pfoser

Telefon
+43 5 0804 33261

FH-Assistenzprof. Dr.rer.soc.oec. Michael Plasch BA MA

Telefon
+43 5 0804 33257
Fax
+43 5 0804 33299

FH-Prof. Dr. Lisa-Maria Putz-Egger BSc MA

Telefon
+43 5 0804 33253
Fax
+43 5 0804 33299

a.Univ.Prof. FH-Prof. Mag. Dr. René Riedl

Telefon
+43 5 0804 33417
Fax
+43 5 0804 33499

Ing. Christian Rohrhofer BA MA

FH-Prof. Mag. Dr. Oliver Schauer MBA

Telefon
+43 5 0804 33224
Fax
+43 5 0804 33299

FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerald Schönwetter

Telefon
+43 5 0804 33220
Fax
+43 5 0804 933199

DI Laura Hörandner

Telefon
+43 5 0804 33259

FH-Prof. DI Franz Staberhofer

Telefon
+43 5 0804 33210
Fax
+43 5 0804 933299

FH-Assistenzprof. Mark Christian Stieninger BA MSc

Telefon
+43 5 0804 33412
Fax
+43 5 0804 33499

DI (FH) Romana Traxler

Telefon
+43 5 0804 33278

FH-Prof. Mag. Dr. Gerold Wagner

Telefon
+43 5 0804 33411
Fax
+43 5 0804 933499

FH-Assistenzprof. Mag. Werner Wetzlinger

Telefon
+43 5 0804 33451
Fax
+43 5 0804 33299

Dipl.-Ing. Kurt Zaiser

Digital Business

FH-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Andreas Auinger

Telefon
+43 5 0804 33413
Fax
+43 5 0804 933499

FH-Prof. Dr. Patrick Brandtner BA MA

Telefon
+43 5 0804 33450
Fax
+43 5 0804 33499

FH-Prof. Ing. Mag. Dr. Harald Kindermann

Telefon
+43 5 0804 33414
Fax
+43 5 0804 933499

Ing. DI (FH) Harald Konnerth MBA

Telefon
+43 5 0804 33416
Fax
+43 5 0804 33499

FH-Prof. Mag. Dr. Dietmar Nedbal

Telefon
+43 5 0804 33415
Fax
+43 5 0804 933499

Dipl.-Ing. Wolfgang Ortner

Telefon
+43 5 0804 33212
Fax
+43 5 0804 933299

FH-Prof. Mag. Dr. Gerald Petz

Telefon
+43 5 0804 33410
Fax
+43 5 0804 933499

a.Univ.Prof. FH-Prof. Mag. Dr. René Riedl

Telefon
+43 5 0804 33417
Fax
+43 5 0804 33499

Melanie Schreiner BA MSc


FH-Assistenzprof. Mark Christian Stieninger BA MSc

Telefon
+43 5 0804 33412
Fax
+43 5 0804 33499

FH-Prof. Mag. Dr. Gerold Wagner

Telefon
+43 5 0804 33411
Fax
+43 5 0804 933499

FH-Assistenzprof. Mag. Werner Wetzlinger

Telefon
+43 5 0804 33451
Fax
+43 5 0804 33299

Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement

FH-Prof. Dr. Christoph Eisl

Telefon
+43 5 0804 33942
Fax
+43 5 0804 933799

Dr. Lisa Perkhofer BA MA

Telefon
+43 5 0804 33712
Fax
+43 5 0804 933799

Dipl.-Ing. Hans-Peter Feichtenschlager

Telefon
+43 5 0804 33113
Fax
+43 5 0804 933199

Mag. Christa Hangl

Telefon
+43 5 0804 33941
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. Mag. DI Peter Hofer

Telefon
+43 5 0804 33711
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. PD Dr. Othmar Lehner MBA

Telefon
+43 5 0804 33714
Fax
+43 5 0804 33799

FH-Prof. DI Dr. Heimo Losbichler

Telefon
+43 5 0804 33710
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. Mag. Dr. Albert Mayr

Telefon
+43 5 0804 33943
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. Mag. Dr. Gerald Petz

Telefon
+43 5 0804 33410
Fax
+43 5 0804 933499

FH-Assistenzprof. Dr.rer.soc.oec. Michael Plasch BA MA

Telefon
+43 5 0804 33257
Fax
+43 5 0804 33299

FH-Prof. DI Franz Staberhofer

Telefon
+43 5 0804 33210
Fax
+43 5 0804 933299

FH-Prof. DI Dr. Margarethe Überwimmer

Telefon
+43 5 0804 33003
Fax
+43 5 0804 933003

FH-Prof. Mag. Dr. Gerold Wagner

Telefon
+43 5 0804 33411
Fax
+43 5 0804 933499

FH-Prof. Mag. Dr. Gerold Weisz MBA

Telefon
+43 5 0804 43135
Fax
+43 5 0804 943135

Kompetenzfelder (Steyr)

FH-Prof. Mag. Dr. Joachim Paul Althaler

Telefon
+43 5 0804 33931
Fax
+43 5 0804 933199

Mag. Peter Harald Brandstätter MBA

Telefon
+43 5 0804 33950
Fax
+43 5 0804 933999

FH-Prof. Dr. Patrick Brandtner BA MA

Telefon
+43 5 0804 33450
Fax
+43 5 0804 33499

MMag. Barbara Ehrenstorfer

Telefon
+43 5 0804 12113

Diplom-Ingenieurin Doris Ehrlinger

Telefon
+43 5 0804 33556
Fax
+43 5 0804 33556

FH-Prof. Dr. Christoph Eisl

Telefon
+43 5 0804 33942
Fax
+43 5 0804 933799

Dipl.-Ing. Hans-Peter Feichtenschlager

Telefon
+43 5 0804 33113
Fax
+43 5 0804 933199

FH-Prof. Ing. Mag. Robert Füreder

Telefon
+43 5 0804 33513
Fax
+43 5 0804 933513

Mag. (FH) Judith Guttmann

Telefon
+43 5 0804 33316
Fax
+43 5 0804 933300

Dr. Gerhard Halmerbauer

Telefon
+43 5 0804 33312
Fax
+43 5 0804 933399

FH-Prof. Mag. DI Peter Hofer

Telefon
+43 5 0804 33711
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. PD Dr. Othmar Lehner MBA

Telefon
+43 5 0804 33714
Fax
+43 5 0804 33799

FH-Prof. DI Dr. Heimo Losbichler

Telefon
+43 5 0804 33710
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. Mag. Dr. Albert Mayr

Telefon
+43 5 0804 33943
Fax
+43 5 0804 933799

FH-Prof. Mag. Christian Stadlmann PhD

Telefon
+43 5 0804 33512
Fax
+43 5 0804 933599

FH-Prof. DI Dr. Margarethe Überwimmer

Telefon
+43 5 0804 33003
Fax
+43 5 0804 933003

MMag. Sophie Wiesinger

Telefon
+43 5 0804 33551
Fax
+43 5 0804 933599

FH-Prof. Mag. Dr. Andreas Zehetner

Telefon
+43 5 0804 33511
Fax
+43 5 0804 933599