Professor*innen

FH-Prof. Mag. Dr. Peter Burgstaller LL.M.

Funktion
Professor für IT-/IP-Recht, Datenschutzrecht, Compliance
Telefon
+43 5 0804 22527
Fax
+43 5 0804 22599

FH-Prof. Mag. DI Dr. Clemens Holzmann

Funktion
Professor für Mobile Computing
Telefon
+43 5 0804 15110

FH-Prof. DI Robert Kolmhofer

Funktion
Professor für System- und Netzwerksicherheit/Forensik
Telefon
+43 5 0804 22510
Fax
+43 5 0804 922510

FH-Prof. Dr.-Ing. Jens Krösche

Funktion
Professor für Softwaretechnik
Telefon
+43 5 0804 22821
Fax
+43 5 0804 22899

FH-Prof. DI Dr. Marc Kurz

Funktion
Professor für Mobile Software Systeme
Telefon
+43 5 0804 22827

FH-Prof. DI Dr. Gerald Ostermayer

Funktion
Professor für Nachrichtentechnik
Telefon
+43 5 0804 22820
Fax
+43 5 0804 22899

FH-Prof. DI Dr. Christoph Schaffer

Funktion
Professor
Studiengangsleiter
Telefon
+43 5 0804 22810
Fax
+43 5 0804 22899

FH-Prof. DI Stephan Selinger

Funktion
Professor für Softwaretechnik
Telefon
+43 5 0804 22822
Fax
+43 5 0804 22899

FH-Prof. DI Dr. Erik Sonnleitner

Funktion
Professor für Sichere mobile Systeme
Telefon
+43 5 0804 22823
Fax
+43 5 0804 21599

Dipl.-Ing. Dr. techn. Armin Veichtlbauer

Funktion
Assistenzprofessor Communication Technology
Telefon
+43 5 0804 22825
Fax
+43 5 0804 21599